Planten

De Dier & Tuinweide vrijwilligers werken aan de diverse projecten. Afhankelijk van interesse en tijd worden de projecten opgezet. Soms met een voorzichtige start met in het achterhoofd mooie uitbreidingen voor de toekomst. Uiteraard speelt geld voor onze stichting een rol, wij zijn geheel afhankelijk van subsidie en onze belanrijke sponsoren.

 

 De Moestuin

 

 

 De Kruidentuin